• ბაზარი 12 მეტრი სიგრძის შეკვრა.
  • თითოეული შეკვრა იკვრება 5  თანაბრად დაშორებული მავთულით, რათა თავიდან იქნას აცილებული შეკვრის დაშლა.
  • ორი შეკვრა მაგრდება ერთად და ორი მავთულის კაუჭი უზრუნველყოფს მარტივ და უსაფრთზო მოძტაობას/შენახვას.
  • თითოეულ შეკვრაში ფიქსირებული რაოდენობის არმატურაა, რათა გარანტირებულ იქნას მომხმარებლამდე ზუსტი რაოდენობის მიწოდება..
  • სწრაფი მიწოდების ციკლი, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მომხმარებლის მარაგების მინიმალურ დონეზე შენარჩუნება.

   

   

შპს ჯეოსთილი აკმაყოფილებს სამშენებლო ინდუსტრიის მოთხოვნებს ძირითადად საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, უზბეკეთში, ყაზახეთში, თურქმენეთში, დასავლეთ ევროპასა და აღმოსავლეთ ევროპის ქყეყნებში..