🤝
🤝
🤝

ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით, ჯეოსთილის წარმომადგენლები ესტუმრენ რუსთავის ნომერ პირველ საშუალო სკოლას და საზეიმოდ გადასცეს საკითხავი წიგნები ბიბლიოთეკისთვის და სპორტული ინვენტარი სკოლის სპორტული დარბაზისთვის.👩‍🎓

ჯეოსთილი მოხარულია, რომ ამიერიდან სკოლის მოსწავლეები შეძლებენ ისარგებლონ სკოლის ბიბლიოთეკაში არსებული ჯეოსთილის მიერ მოწყობილი კუთხით და ასევე შეძლებენ უფრო აქტიურად დაკავდნენ სპორტული აქტივობებით.👩‍🎓

ჯეოსთილი გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას !!!👩‍🎓

In connection with the beginning of the new academic year, Geosteel representatives visited Rustavi No. 1 secondary school and solemnly handed over reading books for the library and sports equipment for the school’s sport hall. 👩‍🎓

Geosteel is happy that from now onwards school students will be able to use the corner arranged by Geosteel in the school library and will also be able to be more active in sport activities. 👩‍🎓

Geosteel congratulates you on the beginning of the school year!!!👩‍🎓

#ჯეოსთილიზრუნავს

#GeoSteelCares

🤝
🤝
🤝

With the start of the new academic year, Geostil representatives visited Rustavi Secondary School and handed over reading books to the library and sports equipment to the school gym. 👩🎓

Geostyle is pleased that now schoolchildren will be able to take advantage of the Geostyle corner in the school library and engage in sports activities. 👩🎓

Geostille wishes you a happy new school year !!! 👩🎓

In connection with the beginning of the new academic year, Geosteel representatives visited Rustavi No. 1 secondary school and solemnly handed over reading books for the library and sports equipment for the school’s sport hall. 👩🎓

Geosteel is happy that from now onwards school students will be able to use the corner arranged by Geosteel in the school library and will also be able to be more active in sport activities. 👩🎓

Geosteel congratulates you on the beginning of the school year!!!👩🎓