✅ ჯეოსთილი აგრძელებს რუსთავის ეკო სისტემის გაუმჯობესებაზე ზრუნვას. 🌲🌲🌲

✅ გამწვანების მასშტაბურ აქციას საფუძველი ჩაეყარა მიმდინარე წლის მარტის თვეში ქ. რუსთავის მე-11 საჯარო სკოლაში. აქციის ფარგლებში დავასუფთავეთ და გავამწვანეთ სკოლის ეზო, დავრგეთ 300 ძირი კიპარისი. სკოლის ხელმძღვანელებისა და მოსწავლეების გულმოდგინე ზრუნვამ კი შედეგი გამოიღო – ყველა ნერგი ცოცხალი და გაზრდილია, რაც ძალიან გვახარებს.

✅გამწვანებული ეზოს სიმბოლური გახსნა გაიმართა 20 ოქტომბერს, რასაც მოჰყვა მოსწავლეების ჯეოსთილმი სტუმრობა და შემეცნებითი ტური ქარხნის ტერიტორიაზე.

————————————————————————-

✅ Geosteel continues to take care of the improvement of the Rustavi eco system. 🌲🌲🌲

✅ The foundation of the large-scale greening campaign was laid in March of this year in the 11th public school of Rustavi. As part of the campaign, we cleaned and greened the school yard, planted 300 cypress trees. The diligent care of the school leaders and students has yielded results – all the seedlings are alive and growing, which makes us very happy.

✅The symbolic opening of the green yard was held on October 20th, followed by the students’ visit to the Geosteel and an educational tour in the factory.

#ჯეოსთილიზრუნავს

#GeoSteelCares

✅ Geostil continues to take care of Rustavi’s eco system improvement. 🌲🌲🌲

✅ Large-scale greening action was founded in March this year. In Rustavi 11th public school. As part of the campaign, we cleaned and greenened the school yard, planted 300 cypress roots. The eager care of school leaders and pupils has paid off – all the plants are alive and growing, which makes us very happy.

✅The symbolic opening of the green yard was held on October 20, followed by a geostylem visit of the pupils and an informative tour of the factory.

————————————————————————-

✅ Geosteel continues to take care of the improvement of the Rustavi eco system. 🌲🌲🌲

✅ The foundation of the large-scale greening campaign was laid in March of this year in the 11th public school of Rustavi. As part of the campaign, we cleaned and greened the school yard, planted 300 cypress trees. The diligent care of the school leaders and students has yielded results – all the seedlings are alive and growing, which makes us very happy.

✅The symbolic opening of the green yard was held on October 20th, followed by the students’ visit to the Geosteel and an educational tour in the factor