ჩვენი ფოლადი


ჩვენი უნიკალური პროცესების ხაზი (ელექტრო-რკალური ღუმელი–> ციცხვის ღუმელი –> უწყვეტი ჩამოსხმის დანადგარი) უზურნველყოფს სუფთა ფოლადის მიღებას, ქიმური შემადგენლობის ზუსტი კონტროლით.  მისი ძირითადი ნაწილი მოიხმარება საგლინავ საამქროში არმატურის წარმოებისათვის.


ქიმიური შემადგენლობის შიდა სტანდარტები შემუშავებულია ისეთი სახით, რომ იძლევა შემდეგი სტანდარტის/კლასის არმატურის მიღებას:

სტანდარტი  ხარისხი/კლასი
GOST 380:2005 ST3KP/ST3SP/ST3PS/ST4KP/ST4PS/ST4SP
BS4449:2005 GRADE B500B
BS4449:2005 GRADE B500C
EN10080:2010 GRADE B500B
DIN 488-2:2009-08 GRADE B500B
ASTM A615/615M GRADE 60
GOST R52544 :2006 GRADE A500C
GOST 10884:94 At500C
GOST 10884:94 At500C
DSTU 3760 :06 A500C
TS708 :2016 B420C
TS708 :2016 B420B
TS708 :2016 S420
IS 1786:2008 Fe500
IS 1786:2008 Fe500D

კვადრატული ნამზადის ზომაა  130X130 მმ2 და სტანდარტული სიგრძეა 6 მეტრი. სპეციალური მოთხოვნის შემთხვევაში, კვადრატული ნამზადის სიგრძე შეიძლება მერყებოდეს 4-დან 6 მეტრამდე.