• ფოლადის დნობა

   • ‘’სუფთა გზის’’ (VIRGIN ROUTE) მასალები, როგორიცაა ცხლად ბრიკეტირებული რკინა (HBI) და/ან აღდგენილი რკინა (DRI) გამოიყენება მზა მასალად ჯართთან ერთად ელექტრო-რკალურ ღუმელში, ქიმიური შემადგენლობის უკეთესი კონტროლისათვის.
   • ფოლადსადნობი საამქრო (SMS) აღჭურვილია ელექტრო-რკალური ღუმელით (EAF), ციცხვის ღუმელით (LRF) და უწყვეტი ჩამოსხმის დანადგარით (CCM).
   • HBI (ცხელად ბრიკეტირებული რკინა) და/ან აღდგენილი რკინა (DRI) დნება ელექტრო-რკალურ ღუმელში ელექტრო რკალების და ჟანგბადის დახმარებით. დნობის შემდეგ, ჟანგბადის ძლიერი გამოტყორცნით, სცილდება ფოსფორი, რომელიც ყველაზე საზიანო ელემენტია ფოლადისათვის და პირველი ეტაპის დამუშავება სწორედ აქედან იწყება.
   • მას შემდეგ, რაც ფსკერის ექსცენტრიული სადინარის (EBT) სისტემით, შლაკი გამოიდევნება, თხევადი მეტალი მიდის ციხვის ღუმელში მეორადი დამუშავებისათვის (ორმაგი დამუშავება).
   • ციცხვის ღუმელში, დექსოიდიზატორების დახმარებით ჟანგბადი სცილდება თხევად ფოლადს, ფერო შენადნობები და კაზმები ემატება სასურველი ქიმიური თვისებების მისაღებად და სხვა ისეთი მანვე ელემენტებისაგან გასათავისუფლებლად, როგორიცაა

   გოგირდი.

   • ინერტული არგონის აირი ასუფთავებს თხევად ფოლადს, აერთგვაროვნებს და ამით ფოლადი ზედმიწევნით სუფთავდება. ციცხვის ღუმელში დამუშავების შემდეგ თხევადი მეტალის ციცხვი იგზავნება უწყვეტი ჩამოსხმის დანადგარზე, კვადრატული ნამზადის  ჩამოსასხმელად.
   • უწყვეტი ჩამოსხმის დანადგრაზე ზედმიწევნით სუფთა და ერთგვაროვანი ფოლადი ჩამოისხმება კვადრატულ ნამზადებად, რომელიც იგზავნება საგლინავ საამქროში არმატურის საწარმოებლად.
 • ელექტრო-რკალური ღუმელი
  • 35ტონიანი სიმძლავრის, ფსკერის ექსცენტრიული სადინარით (EBT)
  • ტრანსფორმერის სიმძლავრე 20 – მეგავატი
  • დამაგრებული კარებები და გვერდითა კედლები
  • ჟანგბადის შემყვანი სისტემა
  • ნახშირბადის შემყვანი
  • ტემპერატურის საზომი და სინჯების აღება
 • ციცხვის ღუმელი

  • 40 ტონიანი სიმძლავრე
  • ტრანსფორმერის სიმძლავრე – 6.5 მეგავატი
  • უწყვეტი არგონით გასუფთავების სისტემა
  • უსადენო კვების შესაძლებლობ
 • უახლესი ჰაერის დაბინძურების კონტროლის სისტემა [კვამლის ექსტრაქციის სისტემა]

  • გამონაბოლქვის ვენტილატორი პროექტის ტიპის
  • ნაკადის განაკვეთი – 480,000 კუბური მეტრი / საათში
  • ფილტრაციის ფართობი – 7,000 კვადრატული მეტრი
  • ამოწურული კონცენტრაცია – <50 მგ / ნმ 3
 • კვადრატული ნამზადის ჩამოსხმის დანადგარი

  • “C” ტიპის ორსტანიანი ჩამომსხმელი
  • ჩამოსხმის რადიუსი – 6/12 მეტრი
  • ჯამის მოცულობა – 5 ტონა
  • ჩამოსხმის გრანულირებული ფხვნილი
  • მეორადი გაგრილება – პროგრამული ლოგიკით კონტროლირებადი
  • ჩამოსხმის ზომები– 130 x 130 მმ

საგლინავი საამქრო

 • კვადრატული ნამზადი ხელახლა ცხელდება მეორადი გაცხელების ღუმელში, რომელიც გამოიყენება საგლინავი დგანების გაცხელების, კონკრეტულ ტემპერატურაზე შენარჩუნების და დანადგარში გაშვებისათვის, რათა იწარმოოს არმატურა.
 • არმტურა იწარმოება სრულიად ავტომატიზებულ იტალიურ საგლინავ დანადგარში
 • გლინვა დამოკიდებულია მომხმარებლის მიერ მოთხოვნილ არმატურის ზომაზე.
 • ზომების და კლასების დეტალური ნახვისათვის იხილეთ ,,ჯეოსთილის პროდუქციის კატალოგი’’
 • უმაღლესი დონის კვადრატული ნამზადის დამთვლელი და დამჭერი სისტემა უზურნელყოფს თითოეულ შეკვრაში ერთი ზომის კვადრატული ნამზადის არსებობას, რათა მიღებულ იქნას კონკრეტული ზომის და წონის შეკვრა.
 • უმაღლესი ხარისხის კვადრატული ნამზადების და იტალიური ტექნოლოგიის საგლინავი საამქრო დანდაგარით “QST”(თერმული დამუშავების დანადგარი, რომლის დახმარებით ხდება წყლით გარილება) , გარანტირეულია ყველა ქიმიური, მექანიკური და მეტალურგიული თვისება.

საგლინავი დნადგარი

 • 575 კილოვატიანი მომჭიმავი დგანი იტალიიდან
 • 15 უწყვეტი დგანი იტალიიდან
 • გლინვის სიჩქარე – 12.5 მეტრი/წამი
 • 35 ტონა /საათში სიმძლავრის მეორადი გაცხელების ღუმელი ცხელი გილიოტინით იტალიიდან
 • კვადრატული ნამზადის თერმო-მექანიკური დამუშავების დანადგარი იტალიიდან
 • გადამბრუნებელი მაცივარი იტალიიდან
 • გილიოტინა იტალიიდან
 • ცივი ჭრის დანადგარი იტალიიდან
 • შეასაფუთი და ასაწონი დანადგარი იტალიიდან
 • ზომები 8მმ-32მმ