Management Team

General Director – Mr.B Sajiv

CFO -Mr.Anurag Shrivastava

Marketing / Sales – Mr. Shalva Dvalishvili