✍ჯეოსთილმა არ უღალატა თავის ყოველწლიურ ტრადიციას და ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი ოჯახის მქონე თანამშრომლებს გადასცა ბიბლუსის ვაუჩერები, რომლის მეშვეობითაც თანამშრომლები შეძლებენ შეიძინონ არა მხოლოდ სასკოლო ინვენტარი, არამედ საკითხავი წიგნები და სხვა მრავალი საჭირო ნივთი, რომელიც აუცილებელია მათი შვილების განვითარებისთვის. 👨‍👩‍👦‍👦

✍LLC Geosteel has not betrayed its yearly tradition and, in connection with the beginning of the new school year, the employees with multi-child families were gifted with Biblus vouchers, through which the employees will be able to purchase not only school supplies, but also reading books and many other things necessary for the development of their children👨‍👩‍👦‍👦

#ჯეოსთილიზრუნავს

#GeoSteelCares

✍ Geostile did not betray its annual tradition and on the occasion of the start of the new school year, distributed Biblus vouchers to employees with large families, through which the employees could buy not only school supplies, no Books to read and many other necessary items that are necessary for their children to develop. 👨👩👦👦

✍LLC Geosteel has not betrayed its yearly tradition and, in connection with the beginning of the new school year, the employees with multi-child families were gifted with Biblus vouchers, through which the employees will be able to purchase not only school supplies, but also reading books and many other things necessary for the development of their children